עמוד:46

בדיון בכיתה חשוב להבחין בין תקופות שונות . לא דומים האתגרים והדילמות שעמדו לפני יהודה המקבי לאלה שעמדו לפני יוחנן הורקנוס . ולכן תחילה תתמקד כל קבוצה באישיות אחת בלבד : בסיכום חלק זה יבחינו התלמידים בין דורות שונים - בניו של מתתיהו לעומת צאצאיהם . הבחנה זו תסייע בידם לראות גם את השינויים שחלו בסמכויותיהם ובדפוסי ההנהגה ( חלק ב של השאלה . ( לגבי חלק ג - כיצד השפיע המפגש עם ההלניזם על שליטי בית חשמונאי ? התייחסו לתחומים שונים של המפגש , דוגמת - תפיסת השלטון והתרבות החומרית : בהקשר זה התלמידים יתייחסו לשמות החשמונאים , למטבעותיהם , לסמכויותיהם , לאופי הצבא ולפעילותם הצבאית והמדינית . בכל התחומים הללו ניכרת השפעה הלניסטית . במיוחד אפשר לראות במינויה של מלכה ( שלומציון ) לתפקיד זה השפעה הלניסטית . בד בבד יש לעסוק במדיניות הגיור שבה נקטו ובשאיפתם להחזיר " נחלת אבות . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר