עמוד:41

מומלץ להציג את כל אחד מן הממדים המלווים את הדיון בבית חשמונאי ובמקב יל למלא את הטבלה המלווה את הפרק – שאלה 1 עמ ' . 70 סרטוט הטבלה נמצא באתר תולדוט במדור לומדים היסטוריה . במקביל למילוי הטבלה ניתן לסרטט ציר זמן שראשיתו ב 166 - לפסה " נ וסיומו ב 63 - לסה . נ " במהלך הדיון יש לסמן על ציר הזמן אירועים מרכזיים כמו : טיהור בית המקדש , ביטול הגזרות , החלטת אספת העם בימי שמעון , אריסטובלוס מלך וכו ' . ציר הזמן ימחיש את התקופה ויסייע להבנת קשרי סיבה-תוצאה . לנושא הכתות בעם תוכלו להיעזר בטבלת השוואה מצומצמת זו , המצויה בפרק : שאלה 3 עמ ' . 30 סרטוט הטבלה נמצא באתר תולדוט במדור לומדים היסטוריה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר