עמוד:39

אריה כשר , " ימי ממלכת החשמונאים בתוקפה , " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ " ד , עמ ' . 263 - 243 מנחם שטרן , " הרקע המדיני למלחמותיו של אלכסנדר ינאי , " תרביץ , שנה 33 חוברת רביעית , תשכ " ד , עמ ' . 336 - 325 אוריאל רפפורט , " תולדותיה של המדינה החשמונאית , " בתוך : דוד עמית , חנן אשל ( עורכים , ( ימי בית חשמונאי , סדרת עידן מס ' , 19 יד בן צבי , תשנ " ו , עמ ' . 76 - 61 שמות ומושגים בפרק יהודה המקבי , טיהור המקדש , יום ניקנור , ברית עם רומא , יונתן , דמטריוס , 1-ה אלכסנדר בלס , דמטריוס , 2-ה שמעון , כיבוש החקרה , אספת העם , יוחנן הורקנוס , גיור האדומים , מקדש השומרונים , יהודה אריסטובולוס , אלכסנדר ינאי , שלומציון המלכה , כתות , פרושים , צדוקים , איסיים . הצעות להוראת הפרק מוקד הפרק דן בשינויים שחלו ביהודה תחת שלטון בית חשמונאי . הצעות לפעילות מטרימה : . 1 קריאת כ ותרות - פעילות מטרימה המיועדת להפקת מידע מקריאת כותרות . קריאת הכותרות יוצרת בסיס מידע ראשוני ללימוד הנושא . כותרות הפרק זה מציגות ברצף את השינויים שחלו תחת שלטון בית חשמונאי . . 2 קריאת ציר הזמן - מופיע בפתח יחידה . 2 מציר הזמן יוכל הלומד להפיק מידע על זמן התרחשות האירועים המוצגים בפרק והיא משלימה את קריאת הכותרות . לדיון במוקד הפרק מוצע להציג את התרשים המציג את בית חשמונאי ( בעמ ' הבא ) והמופיע בפרק . רצוי שהתרשים ילווה את הוראת הנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר