עמוד:34

ולא האל . עם זאת לא התכוונו יסון וחבריו לבטל את הדת היהודית . הם לא הנהיגו עבודת אלילים , אבל נהגו זלזול בעבודת המקדש . הווייתו של הגימנסיון , › יר › את מקום המקדש כמרכז חברתי , הייתה אלילית . . 4 במה שונים המתייוונים נוסח יסון מן המתייוונים נוסח יוסף בן טוביה ? - אצל יוסף בן טוביה סממני ההתייוונות היו חיצוניים ושימשו לצרכים כלכליים . אצל יסון שימשו לצרכים פוליטיים . - אצל המתייוונים נוסח בית טוביה הייתה ההתייוונות תוצר לוואי של שאפתנות אישית . אצל המתייוונים בנוסח יסון היא הייתה חלק מתכנית פוליטית . לסיכום הפרק אנו מציעים לענות על שאלה 1 ( בספר בעמ ' . ( 61 על תהליך ההלניזציה ביהודה השפיעו דמויות שונות . א . לקטו מן הפרק רשימת דמויות שתרמו לדעתכם לתהליך ההלניזציה ביהודה . נמקו את בחירתכם . . ב בחרו דמות אחת ותארו אותה - מוצאה , תפקידה , דפוסי פעולתה והשפעתה על תהליך ההלניזציה . ג . אילו מסקנות עולות מן התהליך שהצגתם ? ד . יש הטוענים כי ההלניזם היא תרבות ללא גבולות לאומיים ופוליטיים . כיצד מבטא המפגש הבין - תרבותי ביהודה את הטענה הזאת ? ה . פעילות יחידים או זוגות - רשימת דמויות על פי הטבלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר