עמוד:32

מן הסיפור על העימות עם אביו ואחיו אפשר להסיק על השפעה הלניסטית נוספת : התפרקות הסולידריות המשפחתית למען הקידום האישי . . 3 האם גילויי ההלניזציה של בית טוביה מבטאים הפנמה של התרבות ההלניסטית או סיגול ההיבטים החיצוניים שלה ? נראה שבני טוביה הושפעו מן הצד החיצוני של ההלניזם ואימצו רק את הצדדים החיצוניים של תרבות זו - שפה , שמות בניה ומנהגים חברתיים . לא הייתה זו הלניזציה מתוך הכרת הפילוסופיה והתרבות . הייתה כאן השפעה בדרך אגב , לצרכים מדיניים וכלכליים . . 4 ניתוח קטעים מספרו של שמעון בן סירא ( עמ ' 51 בספר ( - מהם הניגודים המופיעים בתעודה ? בתחום הכלכלי : עשיר - עני ; בתחום החברתי-פוליטי : חזק - חלש ; בתחום המוסרי : צדיק - רשע ; בתחום הדתי : ירא אלוהים - עוזב מצוות ותורת עליון . - מהו הקשר בין התחומים השונים ? המתעשרים החדשים הושפעו מן הערכים ההלניסטיים , זלזלו במסורת האבות , והיו מוכנים להתעשר על חשבון העניים . לפי דעת המחבר , רדיפת הבצע מרבה עוול ומרמה . - האם המציאות החברתית מבטאת רק ניגודי מעמדות או גם מלחמת מעמדות ? מן הטקסט עולה שקיימת שנאה , אך הניגודים החברתיים לא לבשו עדיין צורה של סיעות פוליטיות או תכניות למאבק . עם זאת נראה שהטקסט מסביר את הרקע למאבק עתידי בין העניים , ברובם איכרים שתורת משה הגנה עליהם מאז הרפורמות של נחמיה , ושנפגעו כתוצאה מן השינויים הכלכליים בתקופה ההלניסטית - לבין האליטה היהודית החדשה . - אפשר להשוות בין יוסף בן טוביה לבין שמעון בן סירא . שניהם הכירו את ההלניזם , אבל האחד חיקה אותה ואימצה לנוחיותו , ואילו השני דחה אותה . האחד צמח ממשפחה עשירה ומיוחסת , ואילו השני היה בן עניים שעלה בזכות חוכמתו ובקיאותו בתורת משה . יוסף בן טוביה השתמש בשפה היוונית , ואילו בן סירא כתב עברית ( אף שיש להניח שידע יוונית . ( - אפשר לדון עם התלמידים על המשמעות הערכית של המושגים התייוונות והתבוללות . יש להיעזר לשם כך בדברי י ' לוין על ההת ייוונות , ( ישראל לוין , יהדות ויוונות בעת העתיק ה - עימות או מיזוג , ? מרכז זלמן שזר , ירושלים , תש " ס , עמ ' . ( 29 – 25 ההשוואה בין יהדות להלניזם מחייבת דיון בהיבטים האלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר