עמוד:29

א ' צריקובר , " גזרות אנטיוכוס ובעיותיהן , " בתוך : דניאל שוורץ ( עורך ) , מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני , עמ . 180 - 156 על שם הפרק הפרק מתאר את מצבה של ארץ ישראל כארץ המצויה בתפר שבין ממלכת בית תלמי לממלכת בית סלווקוס והמאבק בין השושלות על השליטה בה . שתי השושלות הטביעו את חותמן ההלניסטי על היהודים שחיו בארץ , אבל בימי השושלת הסלווקית , ובמיוחד בימי אנטיוכוס , 4-ה פרץ המרד . למרד קדמה התייוונות מרצון של חלקים בחברה היהודית , שבאו במגע עם התרבות ההלניסטית ותמכו במגמות השליטים הסלווקים . הפרק מתאר את תהליך ההידרדרות של הכהונה הגדולה ואת חלקה בתהליך ההתייוונות מרצון . שמות ומושגים בפרק בית תלמי , בית סלווקוס , המלחמות הסוריות , סטרטגוס , היפרכיה , אתנוס , הארכיון של זנון , אנטיוכוס , 3-ה כתב זכויות , שמעון , 2-ה התייוונות , בית טוביה , חוניו , 2-ה ספר בן סירא , חוניו , 3-ה שמעון לבית בלגה , סלווקוס , 4-ה הליודורוס , אנטיוכוס 4-ה אפיפנס , יסון , אנטיוכיה , מנלאוס , ליסימכוס , החקרה , גזרות , מרד , קידוש השם , מתתיהו החשמונאי , החסידים , מלחמת גרילה , ספרי מקבים . הצעות להוראת הפרק ארץ ישראל בתקופת מלחמות הד יאדוכים על פי המידע המופיע בפרק יסכמו התלמידים את השינויים שהתחוללו בארץ עם כיבושה בידי המלכים ההלניסטים . סיכום השינויים : - מבחינה מדינית : הארץ הופכת לסלע מחלוקת בין בית תלמי לבית סלווקוס . אי היציבות המדינית ומצב הביטחון משפיעים גם על היהודים שחיו תחת שלטון הפרסים מחוץ להתרחשות הביןלאומית . התוצאה היא שביהודה התקיימו " מפלגות " שונות : תומכי בית תלמי ותומכי בית סלווקוס . המלחמות גרמו להגליה ולשבי גם של יהודים . קמו יחידות מדיניות חדשות – ערי הפוליס מסביב ליודיאה . - מבחינה אדמיניסטרטיבית : יהודה הפכה להיפרכיה ( יחידה מנהלית קטנה ) במסגרת ה קוילה ( יחידה מנהלית גדולה ) סוריה-פויניקיה . בראשה עמד נציב בעל סמכות צבאית ואזרחית . פקידים רבים הגיעו עד לפינות הנידחות של הארץ . תפקידם היה לנצל את הארץ מבחינה כלכלית ולהשגיח על חיי הפרט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר