עמוד:25

. 2 קריאת מפות - מפות . 6 , 5 , 4 , 3 המפות מבטאות שינויים מן ההיבט הפוליטי שראשיתו ביוון והתיישבות היוונים מחוץ לחצי האי הבלקני , שיאו באימפריה של אלכסנדר הגדול - הזירה בה נוצרה התרבות ההלניסטית . קריאת המפות בעזרת השאלות הנלוות להן , מסייעת להבנת הזירה בה התרחשו האירועים , לזמנם , ולשינויים שהם גרמו . . 3 קריאת ציר הזמן - המופיע בפתח יחידה . 2 מציר הזמן יוכל הלומד להפיק מידע על זמן התרחשות האירועים המוצגים בפרק והיא משלימה את קריאת הכותרות . לדיון במוקד הפרק מוצע לארגן את המידע באמצעות טבלה ומיפוי . הטבלה הבאה מופיעה כשאלה לתלמידים בעמ ' 43 בפרק . השוואה : יסודות מן התרבות היוונית וביטויים בתרבות ההלניסטית תוכלו להיעזר גם במיפוי ההיררכי הבא : התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית המבטאת סינקרטיזם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר