עמוד:20

עיצוב החברה היהודית העם חותם על אמנה לאומית- דתית . 1 ניתוח האמנה ( נחמיה י ) יש לעמוד על ארבעה היבטים המופיעים באמנה : א . התחייבות לקיים את מצוות התורה . ב . התחייבות להימנע מנשואי תערובת . ג . תקנות סוציאליות המופיעות בתורה : שמירת שבת ושנת שמיטה . ד . תקנות הקשורות לקיום הפולחן בבית המקדש . . 2 האם יש משמעות לסדר התקנות באמנה ? בראש עומדת המטרה של חיזוק התורה כחוקה מדינית-דתית , ולפיה היהדות איננה אמונה בלבד אלא שמירת מצוות . בהמשך נקבע אורח החיים וקדושת חיי הפרט , כולל גירוש הנשים הנוכריות שעזרא לא הצליח בו . רק בסוף האמנה מובטחת פעילות תקינה של בית המקדש . . 3 התלמידים יתבקשו להעריך בעצמם את משמעות המהפכה הרוחנית הגלומה באמנה . . 4 בקשר להתנגדות לרפורמות , אפשר לקיים ויכוח בין קבוצות : איכרים , סוחרים , בני האצולה היהודית . מול קבוצות אלו תוצב עמדתו של נחמיה . . 5 לסיכום הפרק אנו מציעים לענות על שאלה 2 ( בספר בעמ ' . ( 30 במליאת הכיתה יש להבהיר את המושגים - מהפכה לאומית , דתית וחברתית . על מנת להבין את המהפכה , אפשר להיעזר בשאלות הבאות כדי " לצייר " את המצב הישן בהשוואה למצב החדש . - מה הייתה המציאות הרוחנית מבחינת ידיעת התורה וקיומה לפני עלייתם של עזרא ונחמיה , ומה הייתה המציאות לאחר הפעולות שנקטו ? - מה היה מצבו של המקדש ומצבה של ירושלים לפני עלייתם - ולאחר הפעולות שנקטו ? - מה היה טיבם של היחסים עם העמים השכנים לפני עלייתם - ולאחר הפעולות שנקטו ? חשוב להסב את תשומת לב התלמידים לכך שגם לאחר שננקטו פעולות , כמו גירוש נשים נוכריות , הרי כשעלה נחמיה - עדיין הייתה התופעה קיימת . פעילות יחידים או זוגות : רישום פעולותיהם של עזרא ונחמיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר