עמוד:11

לפי התנ " ך נדחו " צרי יהודה ובנימין " בנימוק הפורמלי : לא אליהם התכוון כורש בהצהרתו . הדחייה מוצגת כמוצדקת לאור פעולותיהם העתידיות לעיכוב הבנייה . יש חוקרים הטוענים כי ההסבר המופיע בעזרא ד נועד להצדיק את הפעולות שנקט אחר כך עזרא כנגד הנוכרים . ואלו היו הסיבות לדחייתם של התושבים על ידי שבי ציון : - סיבה דתית : סינקרטיזם דתי שעירב בין אמונה בה ' כאל אחד לבין אמונה באלים נוספים . - סיבה אתנית משולבת בסיבה דתית . - עימות פוליטי בין המרכז בשומרון לבין המרכז בירושלים ובין שתי אליטות . - סיבה כלכלית : העלאת מסים למרכז בירושלים או למרכז בשומרון . רצוי לסכם את המחלוקת על הגדרת הזהות היהודית בתקופת שיבת ציון בדרך של טבלה : מהן העמדות השונות ? מי מייצג כל אחת מן העמדות ? מהן ההשלכות המעשיות שיש לכל עמדה ? בניית בית המקדש השני שאלה מנחה : בהצהרת כורש מדובר על הקמת מקדש . כדאי לברר עם התלמידים מהי משמעות המקדש בעולם העתיק ? ( מרכז החיים הציבוריים , מוסדות ההנהגה , מוקד החיים הדתיים , אפשרות לכפרת העוונות ) מהם הגורמים לעיכוב הבנייה לפי כל אחד מן המקורות : עזרא ד , 17 - 1 חגי א - 3 . 11 יש לשים לב להסבר הדתי ( עונש ) למצב כלכלי קשה . ואולם ייתכן שהמקורות מחליפים סיבה במסובב , והמצוקה הכלכלית היא הסיבה לעיכוב ולא התוצאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר