עמוד:38

פרק יד - חברה ותרבות במדינת ישראל – מאפיינים ותמורות הסעיף : אתגרים בחברה – אידאולוגיה ופוליטיקה הבהרת מושגים 4 בחלק זה של הפרק יש מספר מושגים הדורשים הבהרה : מהי מדיניות כור היתוך ? מהי אינטגרציה חברתית ? מהי מחאה חברתית ? מה כוחם של גופים חוץ פרלמנטאריים ? בירור המושגים יהווה רקע לנושאים החברתיים והפוליטיים המופיעים בפרק . מומלץ להציג מאבקים חברתיים ופוליטיים המוצגים בפרק באמצעות ניתוח תעודות : . 1 כרוז מהפגנת הפנתרים השחורים , 23 באוגוסט 1971 אל מי פונה הכרוז ? אילו מהטענות ה מופיעות בכרוז הן עובדות ? אילו מהטענות המופיעות בכרוז הן דעות ? כנגד מי מופנות הטענות ? מה דורשים מחברי הכרוז ? . 2 השפעת הפגנות הפנתרים השחורים , ויקטור שם טוב מה הייתה עמדת המנהיגות לפני המחאה של הפנתרים השחורים ומה הייתה עמדתה אחרי המחאה ? מה הייתה לדעת שם טו ב המשמעות העיקרית של ההפגנות ? האם תוכלו להציג מאבקים חברתיים בימינו ? מה מאפיין את דרכי המאבק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר