עמוד:33

פרק יג - העלייה וקליטתה בשנות ה 31-01 - הסעיף : עלייה וקליטתה בשנות ה 60 - וה 70 - של המאה ה 20 - מלחמת ששת הימים מעודדת את העלייה מארצות המערב שאלה מנחה 4 מה היו הגורמים לחידוש העלייה בשנות ה 60 - וה 70 - של המאה ה 20 - ומה היו התמורות במדיניות הקליטה ? נושאים לדיון 4 . 1 מלחמת ששת הימים ניתן לדון עם התלמידים בשאלה : מאילו בחינות הייתה מלחמת ששת הימים נקודת מפנה בעלייה ובקליטה ? › בעלייה : חידוש העליי ה מארצות המערב ההרכב הדמוגראפ י של העו לים › בקליטה : הקמת המשרד לקליטת עליה הקמת מרכזי קליטה התעוררות היהודים בברהמ" . 2 מדיניות הקליטה הישירה כדאי לדון עם התלמידים על יתרונות מדיניות הקליטה הישירה מבחינת העולים , וכן להשוות עם מדיניות הקליטה בשנות ה 50 - מבחינת היחס שמבטאת מדיניות הקליטה כלפי העו לים . שאלה נוספת לדיון : האם צריכה להיות מדיניות קליטה אחידה ? האם מדיניות קליטה שמתאימ ה לעולים מארצות המערב מתאימה לעולים גם מתפוצות אחרות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר