עמוד:28

יחידה 4 9 מדינת ישראל – ריבונות וצמיחה פרק יב – בניית החברה בשני העשורים הראשונים נושא : 1 המעבר מיישוב למדינה יצר צורך לקבוע דפוסים ומוסדות ממלכתיים ולהתמודד עם בעיות מרכזיות שפתרונן קבע את דפוסי השלטון לעתיד לבוא . אילו דפוסים ממלכתיים נקבעו ואילו בעיות התעוררו כתוצאה מכך ? באילו תחומים לא נקבעו דפוסים ממלכתיים עד ימינו ? שערו מדוע . › רצוי לפתוח בהגדרת המושג ממלכת יות . גילויי הממלכתיות - דוגמאות : א . הקמת המוסדות הממלכתיים הקמת רשות מחוקקת – כנסת הנבחרת בבחירות דמוקרטיות . הקמת רשות מבצעת – ממשלה . קביעת עיר הבירה – ירושלים . בחירת נשיא המדינה . רצוי להתייחס למשמעות הסמלים : דגל , סמל המדינה , והפרובלמטיקה הקשורה לקביעת ירו שלים כבירה . ב . הקמת מוסדות ממלכתיים תוך כדי פירוק המסגרות הקיימות בתחום הביטחון 4 המעבר ממסגרת היישוב – שבו קבלת המרות של מוסדותיו הייתה וולונטרית – למדינה ריבונית , חייב פירוק מסגרות סקטוריאליות ופוליטיות . הנהגת המדינה עמדה על העיקרון שלמדינה יהיה רק צבא אחד , צבא הנתון למרותו של פיקוד ממלכתי מרכזי הרואה לנגד עיניו את טובת המדינה וכל אזרחיה . החלת עיקרון זה הייתה כרוכה בפירוקן של מסגרות צבאיות פוליטיות – הפלמ"ח , אצ"ל ולח – י" וגברו עימה ויכוחים קשים והתנגדויות מרות ( פרשת אלטלנה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר