עמוד:18

. 2 המלחמה הקרה והקמת מדינת ישראל : נושאים לדיון 4 › מה הקשר בין הנסיגה בעמדה האמריקנית לבין המלחמה הקרה ? › מדוע ראו מדינות ערב את הקמת מדינת ישראל כביטוי לאימפריאליזם המערבי ? › כיצד השפיעה הקמת מדינת ישראל על האירועים הפנימיים במדינת ערב ? הסעיף : הקהילות היהודיות בארצות האסלאם מתפרקות פעילות לליקוט מידע אודות האירועים : › ערכו רשימה של ההשפעות שהיו להקמת המדינה על הקהילות היהודיות בארצו ת ערב . › מאילו ממדינות המזרח התיכון עלו בעשור הראשון יהודים למדינת ישראל ? › מה גרם להחלטה להעלות את יהודי מרוקו באמצע שנות ה ? 50 - › מה היו הסוגים השונים של מחנות המעבר לעולים ? › מה היו הסכנות הכרוכות בעליה מארצות האסלאם ? הביאו דוגמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר