עמוד:14

ב . גורמים הקשורים לעם היהודי - אירועים אלה יצרו צורך למצוא פתרון מדיני לבעיית העם היהודי . . 1 השואה – חש יפת הידיעות על רצח העם היהודי על ידי גרמניה הנאצית גרם לזעזוע . . 2 בעיית העקורים – מצבם של פליטי השואה במחנות העקורים , קריאת הנשיא טרומן להעלאה מיידית של מאה אלף עקורים , סיור הוועדה האנגלו -אמריקנית במחנות העקורים , סיור חברי ועדת אונסקו"פ במחנות העקורים . . 3 ההעפלה – המשך המאבק להעפלה ששיאו היה בפרשת האונייה " אקסודוס . " ג . גורמים הק שורים למערכת היחסים הבינלאומיים . . 1 מעורבות ארה"ב בפתרון בעיית העקורים – תוכנית המאה אלף , ועדה אנגלו- אמריקנית . . 2 התחרות המדינית בין ארה"ב וברה"מ בעת המלחמה הקרה . . 3 החלטת בריטניה למסור את שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם . . 4 תמיכת ארה"ב וברה"מ בהקמת מדינת ישראל – כתוצאה מאינטרסים מנוגדים . המצב הבינלאומי לאחר מלחמת העולם השנייה , התגברות המתח בין המעצמות בראשית המלחמה הקרה , האינטרסים של המעצמות במזרח התיכון וחולשת בריטניה – כל אלה יצרו מצב פוליטי חדש במערכת ה בינלאומית והובילו לתמיכת שתי המעצמות היריבות בהקמת מדינת ישראל – מפגש נדיר של אינטרסים פוליטיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר