עמוד:11

פעילות סיכום 4 . 1 מה היו תוצאותיה של מלחמת העצמאות ? › מומלץ לחלק את התוצאות להיבטים . › בעת הדיון יש לערוך השוואה בין גבולות תוכנ ית החלוקה של כ"ט בנובמבר ( ראו מפה ) לבין גבולות הקו הירוק ( ראו מפה , ( אילו מסקנות אפשר להסיק מן ההשוואה ? . 2 מקובל לחלק את אירועי מלחמת העצמאות בצורה מפורטת יותר . ציינו מה מאפיין כל אחת מהתקופות : א 30 . בנובמבר 15 – 1947 באפריל . 1948 15 . ב באפריל 14 – 1948 במאי . 1948 15 . ג במאי 10 – 1948 ביוני . 1948 11 . ד ביוני 9 – 1948 ביולי . 1948 9 . ה ביולי 19 – 1948 ביולי . 1948 19 . ו ביולי – 1948 פברואר . 1949 . ז מרס – 1949 יולי . 1949 › פעילות זו מאפשרת חזרה על אירועי המלחמה מנקודת מבט נוספת . › ניתן לבקש מהתלמידים להציע חלוקה אחרת לאירועי המלחמה ולנמק את הצעתם . › רצוי לבחון את המהלכים המדיניים והמהלכים הצבאיים של מלחמת העצמאות ואת זיקת הגומלין ביניהם . יש להיעזר בתרשים בפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר