עמוד:4

פרק ג - התמודדות היישוב עם בעיית הביטחון כהקדמה לדיון בנושא בפרק זה יש להציג את משולש הכוחות שהתהווה בארץ ישראל , ובמרכז כמה שאלות : . 1 מה היו הציפיות של היהודים מממשלת המנדט ? על מה הסתמכו ? . 2 מה היו הדרישות של הערבים ממ משלת המנדט ? על מה הסתמכו ? . 3 כיצד ראו הבריטים את תפקידם בארץ ישראל ? . 4 מה אפיין את דפוס היחסים בין בריטים-יהודים - ערבים ? ניתן לסכם בעזרת הטבלה : היחסים בין יהודים וערבים בשנים 1393-1391 . 5 לסיכום 4 מה היו עמד ותיהם של מנהיגים פוליטיים ביישוב בשאלה הערבית ? שאלת מוקד 4 כיצד השפיעו האירועים בארץ ישראל על התפתחות כוחות המגן של היישוב ? שנות ה : 20 - א - 1920 . ייסוד ההגנה כארגון כלל ארצי וכארגון מחתרתי ( יש להבהיר טיעוני המתנגדים להקמתו . ( – 1921 . ב פעילות הגנתית בשכונות וב יישובים ולקחיה . ג – 1928 – 1922 . השפעת שנות השקט על התארגנות ההגנה . ד – 1929 . פעילות ההגנה במאורעות 1929 ולקחיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר