עמוד:3

פרק ב - המערכת ה פוליטית , הכלכלית והחברתית של היישוב לסעיף : המוסדות הלאומיים דיון בנושא 4 טוענים כי בשנות העשרים והשלושים התנהל היישוב בארץ ישראל כ"מדינה בדרך . " על מה מתבססת טענה זו ? לבירור טענה זו , מומלץ להתחיל בפעילות מטרימה שמבקשת להבהיר מה מאפיין מדינה ויוצרת רקע להתמודדות עם הטענה המוצגת בשאלה : › לנהל בכיתה שיחה על מדינה ומוסדותיה . אילו מוסדות קיימים במדינה ומה הם תפקידיהם ? › רצוי לסיים פעילות זו בהגדרת המושג " מדינה . " בהגדרה יש להתייחס למרכיבים היסודיים של כל מדינה , אוכלוסייה , טריטוריה , יחסי שלטון . בדיון בנושא יש למפות את המוסדות ולהבחין בין המושגים : מוסדות יישוביים , מוסדות תנועתיים , מוסדות לאומיים . לסעיף : מפלגו ת וארגונים וחיי הכלכלה והחברה דיון בנושא 4 כיצד עיצבו העליות בשנות העשרים והשלושים את מפת ההתיישבות , חיי הכלכלה , ההתפתחות הפוליטית והחברתית ? › ניתוח התרשים " אוכלוסיית פלשתינה וא " י" ומשמעותו . › הכרת מפת ההתיישבות באמצעות ניתוח מפות . 7 , 6 › הבנת משמעות ההתיישבות והתרחבות הבעלות היהודית על אדמות בשנים 1936 – 1920 בעזרת מפות . 10 , 9 , 8 › הכרת הגידול באוכלוסייה העירונית בין השנים , 1931 – 1922 בעזרת תרשים . › הכרת המפלגות והגושים הפוליטיים באמצעות תרשימי תוצאות הבחירות לאס פת הנבחרים ב 1920 - וב . 1931 – › בחינת ההתחזקות הכלכלית בעז רת תרשימים העוסקים בתצרוכת חשמל , מספר המפעלים ותוצרת תעשייה ומלאכה בא"י בשנים . 1937 – 1929 לסיכום הצגת השאלה : מה היו המאפיינים של החברה שהתגבשה בארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים ומה היו מוקדי המחלוקת ש התקיימו בחברה זו ? › נושאי המחלוקת המרכזיים הם : האם תקום בארץ חברה דמוקרטית קפיטליסטית או חברה סוציאליסטית ? מיהו חלוץ ? למי יימסר ההון הלאומי ? מה מקומו של ההון הפרטי בבניין הארץ ? האם יש להעסיק רק עובדים עבריים ומהו רוו ח ? רווח כלכלי או רווח באדם ? › ניתוח הטבלה רכישת קרקעות בארץ ישראל בשנים . 1936 – 1921

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר