עמוד:39

פרק כ : האנטישמיות המודרנית פעילות פותחת א . סיעור מוחין : על המושג אנטי שמיות . הגדרת המושג . › בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציאציות שהתלמידים העלו . ב . קריאת תמונות : הפקת מידע על האנטישמ יות ודרכי הפצתה בעזרת התמונות בפרק . ג . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על ת כני הפרק . נושא לדיון : מה היו הגורמים להתעוררותה של האנטישמיות המודרנית ? מה היו מאפייניה וגילוייה ? › ברור שורשי האנטישמיות : מומלץ לדון בנושא זה בזוגו ת . כל זוג ילמד את אחד הגורמים להתעוררותה של האנטישמיות המודרנית – כפי שמוצגים בפרק . › כל קבוצה תסביר כיצד עורר המרכיב שבחרו את האנטישמיות המודרנית . › במליאת הכיתה יוצגו כל המרכיבים וייערך דיון אודות הדרך בה עוררו את האנטישמיות : א . לאומיות – היהודי זר , שונה , לא שייך לעברה של האומה . ב . אמנציפציה - חשש מפני השתלטות היהודים על המדינה . ג . סוציאליזם – הקפיטליזם הוא המצאה יהודית ד . קפיטליזם – היהודים מהפכנים ומבקשים לערער את הסדר החברתי הקיים . ה . תורת הגזע – היהודי אינו יכול להשתנות בגלל מוצאו הגזעי הפגום . מסקנה : האידיאולוגיות המרכזיות של העולם המודרני עודדו את האנטישמיות . › דיון : כיצד השתלבה האנטישמיות בכלים של העולם המודרני ? ניצול תהליכי הדמוקרטיזציה : הקמת מפלגות פוליטיות בעלות מצע אנטישמי . הקמת איגודים אנטישמיים ועריכת כינוסים אנטישמיים . כניסת צירים אנטישמיים לפרלמנטים . פרסומים : חוברות ועיתונים אנטישמיים . שימוש בקריקטורות להעברת מסרים אנטישמיים . כלים אלו תרמו ליצירת דעת קהל אנטישמית . › דוגמאות : גילויי אנטי שמיות ומשמעותם . ניתן להציג דוגמאות ל גילויי האנטישמיות בגרמניה ובצרפת . יש לציין כי ברוסיה הצארית היהודים לא קיבלו אמנצי פציה וכי המדינות האנטי- יהודית שם מובלת על ידי השלטון . פעילות לסיכום הנושא › דיון בשאלה : מה בין האנטישמיות המודרנית לשנאת ישראל המסורתית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר