עמוד:24

פרק ט : היהודים במהפכה הצר פתית ובשלטון נפוליאון פעילות מקדימה לבחירה : א . מושג : ברור המושג אמנצ י פציה . ב . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושאים לדיון : נושא : 1 מה היו הנימוקים שעלו בויכוח באסיפה הלאומית בעד ונגד מתן שוויון זכויות ליהודים ? מה משמעות השוויון שקיבלו היהודים ? בפתיחת הדיו ן בנושא ממומלץ לאפיין את הקיבוץ היהודי בצרפת : › היכן התרכזו היהודים ? מאלו קבוצות הורכבו ? במה עסקו . › מה מידת הקשר בין הקבוצות השונות של היהודים ? לדיון בויכוח באספה הלאומית חלקו את הכיתה לשתי קבוצות : קבוצה אחת תעסוק בתומכים במתן השוויון האזרחי ליהודים וקבוצה אחרת תעסוק בשוללים . › הגדירו את השאלה שעמדה לדיון באספה הלאומית : האם החירות והשוויון , שהוכרז עליהם ב " הצהרת זכויות האדם והאזרח " , חלים גם על היהודים ? האם היהודים הם א זרחים שווים , ללא כל סייג ? › מומלץ לחזור ולעיין בהצהרת זכויות האדם והאזרח שבפרק ז . רכזו את טיעוני התומכים והשוללים בטבלה : לאחר איסוף הטיעונים בדקו בעזרת הטבלה מהי העמדה הבולטת של המחייבים ? ומהי העמדה הב ולטת של השוללים ? מה המסקנה העולה מכך ? התייחסו להגדרת היהודים כבני לאום אחר אל מול הגדרתם כבני דת אחרת . פעילות לסיכום הנושא דיון : שתי שאלות - . 1 הדרך לקבלת השוויון האזרחי בצרפת הייתה הדרגתית . כיצד באה עובדה זו לידי ביטוי ועל מה היא מעידה ? . 2 השוויון האזרחי שליהודי צרפת פתח בפניהם סיכויים בצד סיכונים . מהם הסיכויים , ומהם הסיכונים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר