עמוד:22

פרק ח : נפ וליאון בונפרט - קי סר הצרפתים פעילות מקדימה לבחירה : א . קריאת מפה . התלמידים יעיינו במפה " אירופה בימי נפוליאון" ויפיקו ממנה מידע על נפוליאון ועל הקיסרות שלו . ב . קריאת קריקטורה . התלמידים " יקראו" את הקריקטורה " נפוליאון – מה שהיה ומה שנותר ממנו" ויציינו את המידע העול ה ממנה על נפוליאון . ג . קריאת כותרות . קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . ד . סיעור מוחין . עריכת סיעור מוחין על השם " נפוליאון . " › בתום לימוד הנושא יש לחזור לסיעור המוחין ולבדוק את האסוציאציות שהועלו . ה . קריאת תמונות . התלמידים יעיינ ו בתמונות המופיעות בפרק ויעלו מהן מידע על נפוליאון . נושאים לדיון נושא : 1 מה הייתה מדיניותו של נפוליאון בענייני הפנים ובענייני החוץ של צרפת ? בפתח העיסוק בשאלה זו יש להציג את ציוני הדרך המרכזיים בחייו של נפוליאון עד להכתרתו לקיסר . › תוכלו להציע לתלמידים לעיין במקורות מידע נוספים המציגים נושאים מתולדות חייו : ילדותו , דרך חינוכו , משפחתו וכו . ' התלמידים יאספו מידע על מדיניות החוץ ועל מדיניות הפנים של נפוליאון ויערכו מיפוי המדגים מדיניות זו . › תוכלו לחלק את הכיתה לקבוצות שיערכו מיפוי על מדיניות הפנים או מדיניות החוץ של נפוליאון . › הקבוצות יציגו את המיפוי במליאת הכיתה . › במיפוי תוכלו להתייחס לנושאים הבאים : א . מדיניות חוץ - מלחמות ומאבקים ב . מדיניות פנים – מנהל , חינוך , משפט , תרבות , דת . פעילות לסיכום דיון : בשאלות . 1 מה מאפיין את מדיניות החוץ והפנים של נפוליאון ? . 2 מהו לדעתכם ההישג המרכזי של נפוליאון במדיניות הפנים ? ומהו האירוע המרכזי במדיניות החוץ ? נמקו . 3 האם נפוליאון המשיך לבטא במדיניותו את רעיונות המהפכה הצרפתית ? . 4 מדוע נפוליאון נחשב למעורר הלאומיות באירופה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר