עמוד:13

פרק ה : האבסולוטיזם הנאור והיהודים פעילות מקדימה א . ברור מושגים : הסבר המושגים אבסולוטיזם ואבסולוטיזם נאור . לעניין זה מ ו מלץ להיעזר בפרק ב . על הלוח תירשם האימרה שמייחסים ללואי ה- : 14 " המדינה זה אני" או : " אמונה אחת , חוק אחד , מלך אחד , " לעומת ההתבטאויות של פרידריך הגדול : " השליט ועמו אינם אלא גוף אחד ; " " השליט כמוהו כפחות שבנתיניו" ו"השליט – משרתה הראשון של המדינה . " התלמידים יתבקשו להסביר את הביטויים ולשער איזו השקפת עולם עומדת ב בסיס כל היגד . מתוך המידע העולה מן השיחה יש להסביר מהו אבסולוטיזם ומהו אבסולוטיזם נאור . ב . הסבר מושג : כתב סובלנות נושא לדיון : מה הייתה מדיניותו של יוזף השני כלפי היהודים ? › הציגו דוגמאות ליחסו של יוזף השני ליהודים ומ יי נו אותם לתחומי חיים . › לאחר הצגת הדוגמאות והסברן יש לדון בשאלה : אולי רעיונות של ההשכלה מתגלים ביחסם של שליטי האבסולוטיזם הנאור ליהודים ? כדאי להדגיש את עניין השיפוט על - פי התבונה , את חופש הדת ואת הקשר בין השליט לנתיניו . רעיונות אלה הוצאו אל הפועל בנקיטת מדיניות שנועדה להפוך את היהודים למועילים יותר למדינה . גילויי המדיניות הזו היו פעולות כמו : כתב הסובלנות , הענקת זכויות אזרח ליהודים , פתיחת אפשרויות תעסוקה חדשים ליהודים – חקלאות ותעשייה . עם זאת יש לציין את היחס הדו-ערכי של שליטי האבסולוטיזם הנאור כלפי היהודים . לצד הניסיון לשלבם במדינה הוטלו עליהם הגבלות , לדוגמה : איסור להגדיל את מספר היהודים בווינה , מניעת ישיבה חופשית בברלין , הטלת מיסוי מיוחד ועוד . › בדקו את התגובות המנוגדות של יהודים למדיניות יוזף השני . פעילות לסיכום הנושא לבחירה : א . ויכוח : ערכו ויכוח בין יהודים על היתרונות והחסרונות במדיניות של שליטי האבסולוטיזם הנאור כלפי היהודים . › בוויכוח רצוי לדון על נושאים כמו : הקניית השכלה כללית ליהודים והענקת זכויות אזרח – הישג או סיכון ? ההצעה לאסור שימוש ביידיש ובעברית בתעודות ובמסמכים – מה משמעותה ? הוויכוח יכלה את הדילמות שעימן התמודדו היהודים כתוצאה מהמדיניות של של יטי האבסולוטיזם הנאור . › פעילות סיכום זו יכולה להיות פעילות מרכזית בפני עצמה . הפעילות תעסוק בדילמות של יהודים לנוכח המדיניות של שליטי האבסולוטיזם הנאור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר