עמוד:119

פרק כט נישואין בין בני דודים היו מקובלים בתקופת המקרא , ולמעשה אין עליהם איסור הלכתי או חוקי , והם מקובלים גם היום בכמה מעדות ישראל . הערות כלליות להוראת הפרק : בפרק זה יעקב ייענש מידה כנגד מידה על גניבת הברכה . אנחנו מציעות לקרוא את הקטעים האלה : פס' א-ח , פס' ט-יב , פס' יג-יט , פס' כ-לא . אחרי כל קטע מומלץ לבדוק את הבנת הפסוקים , לעבוד בחוברת ולברר את השאלות המהותיות לקטע . כך ישמעו הילדים את הסיפור ברצף . . 1 מומלץ להתמקד בפס' ח , המציג את הקושי של הרועים . בפסוק טמון רמז מטרים , המעצים את היכולות של יעקב , שיתגלו בעתיד הקרוב – כשיגלול לבדו את האבן מפי הבאר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר