2

מתוך:  > Goals 2 > 2

עמוד:12

2 sh 1 Listen and say the words . 2 Complete the words . 3 Say the words and write th or sh . 4 Match the sentences to the pictures . Underline sh . 1 . This is a shoe shop . 2 . This shop is shut . 3 . Dad is shopping . 4 . The shampoo is on the shelf .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר