1

מתוך:  > Goals 2 > 1

עמוד:8

1 th 1 Listen and say the words . 2 Read the words . Underline th . 1 . this 2 . that 3 . with 4 . them 5 . brother 6 . thirty 3 Complete the words . 4 Say the numbers and write t or th .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר