עמוד:460

פונקציה המבצעת הזזה מעגלית על ערך מספרי // הערך שעליו יתבצעו ההזזות // input : val - מספר ההזזות ימינה // times – הערך לאחר ביצוע ההזזות // output : char ror ( char val , char times ) // INPUT : R 7 – val , R 5 – times // OUTPUT : R 7 – returned value { char r ; הצבת ערך הפרמטר בצובר ACC = val ; // תחילת קטע הקוד בשפת-סף + pragma asm // AG : RR A DJNZ R 5 , AG סוף קטע הקוד בשפת-סף + pragma endasm // r = ACC ; return r ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר