עמוד:453

void main () { for ( i = 0 ; i < 255 ; i ++ ) { LEDS = ~ i ; delay ( 250 ); } while ( 1 ); } שאלה 11 . 4 void writeCode ( char ch ) { בחירת אוגר נתונים RS = 1 ; // ביצוע כתיבה RW = 0 ; // הצבת התו בפס הנתונים של רכיב התצוגה DBus = ch ; // אפשור רכיב התצוגה E = 1 ; // נעילת המידע ברכיב התצוגה E = 0 ; // } שאלה 11 . 5 א . רוחב המילה של המיקרו-בקר הוא שמונה סיביות . ב . למיקרו-בקר שמונה קווי נתונים . ג . למיקרו-בקר 16 קווי כתובת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר