עמוד:444

שאלה 9 . 6 לחישוב ערך האתחול נשתמש בנוסחה : N = 65536 - t f wd CLK לאחר הצבה נקבל : N = 15536 = 15 A 0 H להלן קטע מן התכנית הראשית המאתחל את מונה 1 ואת מערכת הפסיקה : void main () { הגדרת אופן הפעולה של המונה TMOD = 0 x 10 ; // TL 1 = 0 xA 0 ; TH 1 = 0 x 15 ; אפשור פסיקות כללי ופסיקת מונה IE = 0 x 88 ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 לולאה ראשית while ( 1 ) // { … אתחול המונה מחדש TL 1 = 0 xA 0 ; // כחלק מהלולאה הראשית TH 1 = 0 x 15 ; // … } } להלן שגרת הפסיקה להתאוששות מן התקלה : void timer 1 () interrupt 3 { הוראות לטיפול בהתאוששות מתקלה ... // אתחול המונה לאחר TL 1 = 0 xA 0 ; // פעולת התאוששות TH 1 = 0 x 15 ; // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר