עמוד:439

שאלה 7 . 9 int IsOk ( int x ) { if ( ( x / 100 + x / 10 % 10 ) == ( x % 10 )*( x % 10 )) return 1 ; else return 0 ; } void disp ( ) { int i ; for ( i = 100 ; i < 1000 ; i ++ ) if ( IsOk ( i ) ) printf ( " % d " , i ); } שאלה 7 . 10 int Hours ( int start , int end ) { return end - start ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר