עמוד:434

שאלה 6 . 9 + include < reg 51 . h > הגדרת מערך xdata unsigned int num [ 200 ]; // אינדקס למערך char i ; // int small ; void main () { small = num [ 0 ]; for ( i = 1 ; i < 200 ; i ++ ) { if ( num [ i ] < small ) small = num [ i ] ; } while ( 1 ); } שאלה 6 . 10 + include < reg 51 . h > הגדרת מערך data unsigned char num [ 10 ]; // אינדקס למערך char i ; // void main () { המתנה ללחיצה while (! P 2–0 ); // for ( i = 0 ; i < 10 ; i ++ ) { המתנה ללחיצה while (! P 2–0 ); // P 3 = num [ i ] ; המתנה לשחרור while ( P 2–0 ); // } while ( 1 ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר