עמוד:433

שאלה 6 . 8 + include < reg 51 . h > code char alefbet [] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" ; unsigned char i = 0 ; void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { while ( 1 ) { if ( P 1 > 0 && P 1 < 27 ) { for ( i = 0 ; i < P 1 ; i ++ ) { P 3 = alefbet [ i ]; delay (); } } else P 3 = 0 ; } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר