עמוד:428

ב . מפסק רגיל + include < reg 51 . h > לחצן ימני sbit rsw = P 1-0 ; // לחצן שמאלי sbit lsw = P 1-7 ; // מונה מספר לחיצות unsigned char val ; // מונה להשהיה עבור תופעת הריטוטים unsigned char cnt ; // void main () { val = 0 ; P 3 = val ; while ( 1 ) } המתן ללחיצה while (! rsw && ! lsw ); // if ( rsw ) { val ++ ; P 3 = val ; אורך ההשהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק לחוץ עדכן מונה if ( rsw ) cnt- // אם חזר לאפס ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // המתן לשחרור while ( rsw ); // אורך השהיה cnt = 200 ; // do { אם מפסק משוחרר עדכן מונה if (! rsw ) cnt-- ; // אם חזר לאחד ( ריטוט ) אתחל מונה מחדש else cnt = 200 ; // חזור כל עוד קיים ריטוט } while ( cnt > 0 ); // } else { val-- ; P 3 = val ; אורך ההשהיה cnt = 200 ; //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר