עמוד:399

שאלה 2 . 2 א . שני המרחבים השונים זה מזה שיש להם תא פיזי משותף הם . bdata-ו data קיימים 16 תאים כאלה בכתובות 47-32 במרחב זיכרון RAM-ה הפנימי המשמשים גם תאים בעלי מיעון סיבית . ב . שני המרחבים השונים זה מזה ובעלי כתובות זהות הם מרחב זיכרון RAM-ב הפנימי ומרחב הזיכרון החיצוני . קיימים 128 זוגות כאלה . ג . שני המרחבים השונים זה מזה הם מרחב הזיכרון החיצוני ומרחב ה- . sfr קיימים 256 זוגות כאלה . ד . מרחב bit-ה הנמצא bdata הנמצא במרחב הזיכרון הפנימי . ה . מרחב sbit הנמצא במרחב . sfr שאלה 2 . 3 שלושת ההבדלים בין הפקודות להקצאת משתנים בשפת C ובין הפקודות להקצאת משתנים בשפת C 51 הם : מספר המשתנים והטיפוס שלהם , מספר הזיכרונות שבהם ימוקמו משתנים ויעדי הפקודות להקצאת משתנים . שאלה 2 . 4 ההבדלים בין ההוראות להקצאה מרחבית בשפת C 51 ובין ההוראות להקצאת משתנים בשפת C הם : המרחב שבו ימוקמו המשתנים וגודל הזיכרון שניתן לקבל מכל מרחב . שיקולים כאלה אינם קיימים בשפת C תקנית . שאלה 2 . 5 שני ההבדלים בין ההוראות להקצאה מרחבית בשפת C 51 ובין ההוראות להקצאה פרטנית שלה הם : בהקצאה המרחבית מחפשים מקום פנוי ואילו בהקצאה פרטנית משייכים שם למקום ידוע ; הקצאה המרחבית נועדה לאחסון מידע ואילו הקצאה פרטנית נועדה לשימוש במרכיבי הבקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר