עמוד:398

שאלה 1 . 16 ביאור א' מתאים לפקודה . 8 ביאור ב ' מתאים לפקודה . 7 ביאור ג ' מתאים לפקודה . 1 ביאור ד ' מתאים לפקודה . 10 ביאור ה ' מתאים לפקודה . 4 ביאור ו ' מתאים לפקודה . 5 ביאור ז ' מתאים לפקודה . 3 ביאור ח ' מתאים לפקודה . 2 ביאור ט ' מתאים לפקודה . 6 ביאור י ' מתאים לפקודה . 9 פרק 2 שאלה 2 . 1 . 1 ההוראה היא חוקית ; ניתן להגדיר בזיכרון הנתונים הפנימי מערך בגודל של 128 בתים לכל היותר . . 2 ההוראה היא חוקית ; ניתן להגדיר בזיכרון הפנימי מערך בגודל של 128 בתים לכל היותר . . 3 ההוראה אינה חוקית ; מספר הבתים הדרוש גדול . 65536-מ . 4 ההוראה אינה חוקית ; מספר הבתים באזור למיעון סיבית , , bdata הוא 16 בלבד . . 5 ההוראה אינה חוקית ; נימוק זהה לזה של סעיף . 4 . 6 ההוראה היא חוקית ; מותר להגדיר משתנה בגודל בית במרחב התכנית . כאשר הוא חסר ערך אין משמעות להגדרה . . 7 ההוראה היא חוקית ; מספר הבתים הוא בדיוק , 65536 בתנאי שאין מוגדרים משתנים נוספים . . 8 ההוראה היא חוקית ; מספר הבתים הכולל הוא . 120 . 9 ההוראה היא חוקית ; ניתן להגדיר מחרוזת . . 10 ההוראה אינה חוקית ; מספר הבתים הוא . 130

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר