עמוד:397

שאלה 1 . 13 א . אפשר להעניק שם לכתבות של מרכיב " מערכתי" כאשר רוצים לתאר את המרכיב באמצעות שם משמעותי המרמז על תפקידו של המרכיב . ב . הענקת שם לכתובת הכרחית כאשר הרכיב ממוקם מחוץ לבקר . שאלה 1 . 14 א . מהוראת הכללה של קובץ הכותרת של בקר ניתן להסיק שמשתמשים בשמות המערכתיים ומהוראת השיוך הפרטית ניתן להסיק שמשתמשים ברכיב חיצוני למיקרו-בקר או שרוצים לתת שם משמעותי לרכיב במיקרו-בקר . ב . ניתן להסיק שמשתמשים ברכיבים חיצוניים בלבד או בגלל שהמתכנת בחר בשמות משמעותיים לרכיבים . שאלה 1 . 15 1 . + include < REGX 51 . h > 2 . main () 3 . { 4 . while ( 1 ) 5 . { 6 . P 3 . 7 = P 1 . 0 ; 7 . P 3 . 0 = P 1 . 7 ; 8 . P 3 . 3 = P 1 . 3 ; 9 . P 3 . 4 = P 1 . 4 ; 10 . } 11 . } א . שורות 9-ו 8 בתכנית שונו . מצד שמאל של סימן השוויון צריך להופיע מפתח פלט ואילו בצד ימין חייב להופיע ערך מספרי או מפתח קלט . ב . התכנית קוראת את מצבם של 4 מפסקים המחוברים למפתחים P 1 . 0 , P 1 . 7 , P 1 . 3 , P 1 . 4 ומציגה את מצבם בנוריות המחוברות למפתחים . P 3 . 7 , P 3 . 0 , P 3 . 3 , P 3 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר