עמוד:396

שאלה 1 . 8 הקבצים שייווצרו הם : קובץ מקור בשפת C בעל סיומת C או C 51 קובץ בינארי המתאר את שפת המכונה לרוב בעל סיומת OBJ קובץ ריצה בעל סיומת EXE או צריבה בעל סיומת HEX שאלה 1 . 9 היתרונות של שילוב של קטע תכנית בשפת-הסף בתכנית בשפה העילית הם : הקטנת מספר הפקודות של תכנית היעד ; הגדלת מהירות ביצועה של התכנית ; מתן האפשרות לחשב במדויק את משך ביצועה שאלה 1 . 10 שילוב של קטע בשפת-סף בתכנית הכתובה בשפה העילית : C בלוק המתחיל בהוראה – . asm שילוב של קטע בשפת הסף של 8051-ה בתכנית הכתובה בשפה העילית : C 51 בלוק המתחיל בהנחיה : + pragma asm ומסתיים בהנחיה .+ pragma endasm כמו כן נדרש לבצע הגדרות מתאימות בסביבת הפיתוח על-פי נספח א . שאלה 1 . 11 א . התכונה המרכזית של שפת C 51 היא הייצוג של כל רכיבי הבקר כמשתנים בשפת . C ב . תכונה זו מאפשרת למתכנת שימוש בפקודות נוחות כפי שמקובל בשפה עילית . שאלה 1 . 12 א . קובץ כותרת של בקר כולל את כל השמות המערכתיים של המיקרו-בקר . ב . השימוש בקובץ כותרות חוסך מן המתכנת את הצורך להגדיר מחדש , בכל תכנית , את רכיבי הבקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר