עמוד:394

שאלה 1 . 5 שאלה 1 . 6 א . תכנית 1 מציגה את הספרות 0-מ עד 9 וחזרה לאפס באופן מחזורי אינסופי . כלומר יוצגו הערכים : . 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , … במעבר משורה 7 לשורה 12 תוצג הספרה 9 ואילו במעבר משורה 12 לשורה 17 תוצג הספרה . 0 כל ספרה מוצגת למשך 1 שנייה . מחזור ההארה הוא באורך של 18 שניות . ב . תכנית 2 מציגה את הספרות 0-מ עד 9 וחזרה לאפס באופן מחזורי אינסופי . כלומר יוצגו הערכים : . 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , … במעבר משורה 7 לשורה 12 תוצג הספרה 9 ואילו במעבר משורה 13 לשורה 18 תוצג הספרה . 0 כל ספרה מוצגת למשך 1 שנייה חוץ מהספרות 9-ו 0 המוצגות למשך 2 שניות כל אחת . מחזור ההארה הוא באורך של 20 שניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר