עמוד:391

שאלה 11111 כתבו תכנית בשפת-סף הגורמת להחלפה של מצב תצוגת הדפ"א , המוצגת באיור , 11 . 10 עבור לחיצה על אחד מן הלחצנים המופיעים באיור . 11 . 12 כל לחיצה מדליקה או מכבה את הנוריות כולן . הנוריות ממופות לכתובת 1000 H והלחצנים ממופים לכתובת . 2000 H שאלה 11111 כדי להרחיב את מספר המפתחים במיקרו-בקר חיברו במעגל רכיב 8255 הממופה לזיכרון החיצוני בכתובות . 200 H-20 3 H המפתחים PB-ו PA של 8255-ה מוגדרים כמפתחי פלט , ומפתח PC מוגדר כקלט . לכל אחד ממפתחי הפלט מחוברות דפ"א כך שהרמה הלוגית 1 מפעילה אותם . א . רשמו את מילת הבקרה הדרושה עבור . 8255-ה ב . כתבו הוראה מתאימה בשפת-סף לתכנות הרכיב . ג . כתבו הוראה מתאימה בשפת C להדלקת נוריות מפתח PA וכיבוי הנוריות במפתח . PB שאלה 11111 תצוגת -7מקטעים מחוברת להדקים P 1 . 0-P 1 . 3 באמצעות מפענח 4511 כמתואר באיור . 11 . 29 כתבו תכנית בשפת C המציגה , בזו אחר זו עם השהיה מתאימה , את הספרות 0-מ עד . 9 שאלה 11111 כתוב תכנית בשפת C להצגת המספר 613 בתצוגה מרובבת המתוארת באיור . 11 . 30 כניסות המפענח מחוברות להדקים P 1 . 3-P 1 . 0 וכניסות הבקרה לתצוגה – להדקים . P 2 . 2-P 2 . 0 הדק P 2 . 0 שולט בספרה הפחות-משמעותית . שאלה 11111 כתבו תכנית בשפת C להצגת שמכם הפרטי בשורה הראשונה בתצוגת LCD ואת שם המשפחה בשורה השנייה . השתמשו בפונקציה המופיעה בדוגמה . 11 . 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר