עמוד:386

חיבור חד-קוטבי של מנוע צעד באיור 11 . 45 מתואר אופן החיבור של מנוע צעד לדוחף : L 293 D מבואות הבקרה של הדוחף IN 4-ו IN 1 , IN 2 , IN 3 מחוברים להדקי הפלט המתאימים במיקרו-בקר . הדקי הבקרה EN 1 ו- EN 2 מחוברים באופן קבוע לרמה לוגית גבוהה על מנת לאפשר את פעולת הדוחפים באופן רציף . כל אחד מהמוצאים OUT 1 , OUT 2 , OUT 3 OUT 4-ו מחוברים להדקי החיבור המתאימים בסטטור המחוברים לסלילי הסטטור של מנוע הצעד . ההדק השני של כל אחד מסלילי הסטטור מחובר למתח ההפעלה Vs של המנוע . שימו לב שמחוברים לדוחף שני מתחי הפעלה Vs עבור המנוע Vss-ו עבור הממשק הלוגי . הפעלת מנוע צעד בטבלה 11 . 11 מתואר אופן חיבור המתחים להדקי הסלילים כדי לאפשר את תנועת המנוע . נסמן את סלילי מנוע הצעד באותיות A , B , C ו- . D הערך 1 בטבלה מציין את מיתוג הסליל – 0-ו את ניתוק הסליל . בטבלה מתוארים שלושה אופני פעולה של המנוע : דחיפה גלית – , Wave Drive דחיפה בצעד רגיל– Full Step Drive ודחיפה בחצאי צעד . Half Step Drive – איור 11 . 45 הפעלת מנוע צעד באמצעות הדוחף L 293 D

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר