עמוד:375

לרכיב מתח ייחוס פנימי מובנה של 2 . 5 V המאפשר המרה של מתחי מבוא בטווח . 0-5 V חיבור מבוא Vref / 2 למתח ייחוס שונה מאפשר המרת מתחי מבוא בתחום . 0-Vref מתח המבוא ה התקבילי מיוחס ל- . ) V– = 0 v ( Gnd שיטות הפעלה את הממיר ניתן להפעיל באופנים האלה : פעולה עצמאית , Stand Alone התנעת הממיר והמתנה לסיום ההמרה . בסיום ההמרה מתבצעת קריאת המידע . התנעת הממיר ובדיקה סיום ההמרה בשיטת התשאול – קו . INTR בתום ההמרה מתבצעת קריאת המידע . התנעת הממיר , הדק INTR-ה המחובר למבוא פסיקה גורם להפעלת שגרת פסיקה . במהלך שגרת הפסיקה מתבצעת קריאת המידע . איור 11 . 39 חיבור אופייני של הממיר למיקרו-בקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר