עמוד:368

בפתרון התייחסו לאיור . 11 . 34 פתרון : + include < reg 51 . h > הגדרת קבוע פס נתונים של התצוגה + define DBus P 1 // בחירת אוגר בקרה או נתונים sbit RS = P 2-0 ; // כתיבה או קריאה sbit RW = P 2-1 ; // אפשור הרכיב sbit E = P 2-2 ; // הכרזה על פונקציות // void writeCode ( char c ); void writeData ( char d ); void LcdInit (); void print ( char str [] , char line ); void delayLcd (); הגדרת מחרוזות // char code line 1 = "This First Line" ; char code line 2 = "This Second Line" : void main () { רכיב התצוגה נמצא במצב לא מאופשר E = 0 ; // אתחול התצוגה LcdInit (); // הצגת מחרוזת בשורה ראשונה print ( line 1 , 1 ); // הצגת מחרוזת בשורה השנייה print ( line 2 , 2 ); // while ( 1 ) ; } void writeCode ( char c ) { בחירת אוגר הוראות RS = 0 ; // ביצוע כתיבה RW = 0 ; // הצבת הקוד בפס הנתונים של רכיב התצוגה DBus = c ; // אפשור רכיב התצוגה E = 1 ; // נעילת המידע ברכיב התצוגה E = 0 ; // } void writeData ( char d ) { בחירת אוגר נתונים RS = 1 ; // ביצוע כתיבה RW = 0 ; //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר