עמוד:366

דוגמה 11 . 21 כתיבת פונקציה להעברת קוד לאוגר הבקרה בתצוגה כתבו בשפת C פונקציה בשם writeCode הקולטת קוד הוראה ומעבירה אותו לאוגר הבקרה . התייחסו לאיור . 11 . 34 פתרון : void writeCode ( char c ) { בחירת אוגר הוראות RS = 0 ; // ביצוע כתיבה RW = 0 ; // הצבת הקוד בפס הנתונים של רכיב התצוגה DBus = c ; // אפשור רכיב התצוגה E = 1 ; // נעילת המידע ברכיב התצוגה E = 0 ; // } הערה : ניתן להוסיף לפונקציה השהיה המתאימה למרבית ההוראות או השהיה מרבית שתתאים לכולן . דוגמה 11 . 22 כתיבת פונקציה לאתחול רכיב התצוגה כתבו פונקציה בשפת C בשם LcdInit לאתחול רכיב התצוגה . היעזרו בפונקציית ההשהיה . delayLcd () פתרון : void LcdInit () { writeCode ( 0 x 38 ); // Function Set delayLcd (); writeCode ( 0 x 0 E ); // Display ON / OFF Control delayLcd (); writeCode ( 0 x 01 ); // Display Clear delayLcd (); writeCode ( 0 x 06 ); // Entry Mode Set delayLcd (); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר