עמוד:363

הפנייה מתבצעת על-פי טבלת האמת הזאת : בדרך כלל אופן הפעולה שבו עובדים הוא אופן כתיבה בלבד , ולכן ההדק R / W מחובר באופן קבוע לרמה לוגית . Gnd – 0 באופן זה יש לבצע השהיה שמשכה המזערי הוא זמן ביצוע של הוראה לאחר כל כתיבה לרכיב . באיור 11 . 33 מסורטטת דיאגרמת הזמנים המתארת את מצב הדקי הרכיב בעת תהליך כתיבה לרכיב . איור 11 . 33 דיאגרמת זמנים של תהליך הכתיבה לרכיב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר