עמוד:356

פתרון : התכנית תמתין ללחיצה על המפסק , תחליף את מצבה של הנורה ותמתין לשחרור המפסק . + include < reg 51 . h > sbit sw = 0 x 96 ; // P 1 . 6 sbit led = 0 x 93 ; // P 1 . 3 void main () { while ( 1 ) { המתן ללחיצה while ( sw == 0 ); // החלף מצב נורה led = ~ led ; // המתן לשחרור while ( sw == 1 ); // } } תצוגת -7מקטעים תצוגה זו בנויה משבע דפ"א ארוכות היוצרות יחדיו את צורת הספרה . 8 התצוגה פועלת בשני אופנים : אנודה משותפת CA או קתודה משותפת . CC באיור 11 . 27 מתואר המבנה של שני סוגי התצוגה . כל דפ"א מסומנת באחת מאותיות . a-g בתצוגה מסוג CA ההדק המשותף מחובר למתח Vcc וההפעלה נעשית על-ידי חיבור מתח נמוך , בטור נגד , לקתודה של אחת מהדיודות . בתצוגה מסוג CC ההדק המשותף מחובר Gnd-ל וההפעלה נעשית על-ידי חיבור מתח גבוה , בטור לנגד , לאנודה של אחת מהדיודות . לדוגמה , על מנת להציג את הספרה , 3 על המקטעים g-ו d , c , b , a לדלוק . איור 11 . 27 מבנה פנימי של תצוגות -7מקטעים א – קתודה משותפת , ב – אנודה משותפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר