עמוד:338

באיור 11 . 16 מתוארות צורות הגלים בקווים הנזכרים בעת קריאת מידע . להלן הסבר אופן הפעולה . יחידת השידור המרוחקת דוגמת את קו . IBF כאשר הקו נמצא ברמה נמוכה , פירוש הדבר שיחידת הקליטה פנויה לקבלת מידע . יחידת השידור מעבירה את המידע לערוץ הנתונים ולאחר מכן מורידה את קו STB לרמה נמוכה , איתות ליחידת הקליטה כי קיים מידע בערוץ הנתונים . בעקבות זאת יחידת הקליטה מעלה את קו ה- IBF לרמה גבוהה כדי לציין שחוצץ הקלט מלא . יחידת השידור מזהה את השינוי בקו IBF ומגיבה בהחזרת קו STB לרמה גבוהה . לאחר עליית STB קו INTR עולה לרמה גבוהה כדי להודיע 8051-ל שקיים מידע זמין לקריאה . פנייה של 8051-ה למפתח לקריאת המידע גורמת לקו RD לרדת לרמה נמוכה ולהורדת קו INTR לרמה נמוכה . בסיום תהליך הקריאה עולה RD לרמה גבוהה ו- IBF חוזר לרמה נמוכה . איור 11 . 16 מצבי אותות הבקרה בתהליך קליטת המידע באופן 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר