עמוד:335

באיור 11 . 14 מוצג תרשים ההדקים של הרכיב . להלן תיאור הדקי הרכיב ותפקידם : : D 0 ש D 7 הדקי הנתונים של הרכיב . הדקים אלה מחוברים לפס הנתונים של . 8051-ה באמצעות פס הנתונים ניתן לתכנת את הרכיב ולבצע את הפנייה אל המפתחים . : A ש A 10 הדקי הכתובת של הרכיב . קווי הכתובת מאפשרים פנייה לארבע כתובות . הדקים אלה מחוברים לקווים A 1-ו A 0 בפס הכתובות של . 8051-ה : CS קו בחירה . משמש לאפשור הרכיב . קו זה מחובר למעגל פענוח הכתובות . : RD קו קריאה . קו זה מחובר לקו הקריאה של . 8051-ה : WR קו כתיבה . קו זה מחובר לקו הכתיבה של . 8051-ה : RESET קו לאיפוסו של הרכיב . לאחר האיפוס מפתחיו מוגדרים כמפתחי קלט . איור 11 . 14 תרשים הדקים של PPI 8255

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר