עמוד:328

חוצץ 74244 הרכיב 74244 מורכב משתי קבוצות של חוצצים . בכל קבוצה ארבעה חוצצים . החוצצים נשלטים באמצעות מבוא הבקרה המשותף . OE באיור 11 . 9 מוצג תרשים ההדקים של הרכיב . בטבלה 11 . 3 מוצגת טבלת האמת של הרכיב : חיבור מבואות הבקרה 1 OE ו- 2 OE זה לזה הופך את המערכת לרכיב בעל שמונה חוצצים הנשלטים ממבוא בקרה אחד – Z עכבה גבוהה ( מצב שלישי . ( איור 11 . 9 תרשים הדקים של 74244 טבלה 11 . 3 טבלת אמת של 74244

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר