עמוד:326

11 . 3 הגדלת מספר המפתחים מספר מפתחי הקלט / פלט 8051-ב הוא מצומצם , במיוחד כאשר מחברים התקנים חיצונים באמצעות פסים . למעשה , לשם חיבור התקנים חיצוניים נותרים מפתח P 1 וחלק ממפתח . P 3 ניתן להגדיל את מספר המפתחים על-ידי חיבור נועלים עבור מפתחי פלט , חוצצים עבור מפתחי קלט , ורכיבים מוכללים , כפי שיוסבר בהמשך . באיור 11 . 7 מסורטט מעגל הפענוח לקווי הבחירה . איור 11 . 7 מעגל לבחירת רכיבי הזיכרון ממומש באמצעות מפענח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר