עמוד:319

מהתבוננות בטבלה עולה שבכל פנייה לרכיב 1 ערכי שלוש הסיביות הגבוהות הם קבועים : , A 15 | = | A 14 | = | A 13 = 0 ובפנייה לרכיב 2 ערכי שלוש הסיביות הוא : . A 15 | = | A 14 | = | 0 , A 13 | = | 1 ניתן להשתמש במידע זה כדי להפעיל כל רכיב בנפרד באמצעות קו הבחירה שלו , . CS בנייה של פונקציית אות קו הבחירה ( CS ) Chip Select לאחר בניית הטבלה וזיהוי קווי הכתובת של המיקרו-בקר שאינם מחוברים לרכיב הזיכרון , רושמים את הפונקציה הלוגית המתאימה לקווי הבחירה . קווי הבחירה של רכיבי הזיכרון פעילים בנמוך , כלומר הפעלת הרכיב היא כאשר קו הבחירה ברמה 0 ואילו כאשר הקו הוא › › ברמה 1 הרכיב אינו מופעל . רישום הפונקציה נעשה באופן הזה : . CS › f › A , A › › K J , › › דוגמה 11 . 3 בניית פונקציות CS לרכיבי זיכרון במערכת מחשב רשמו את הביטוי הלוגי של קו הבחירה של רכיבי הזיכרון מדוגמה . 11 . 3 פתרון : רכיב זיכרון A 15 = A 14 = A 13 = 0 : 1 הפונקציה הלוגית : CS › A 15 › A 14 › A 13 לאחר השלילה נקבל : CS › A 15 › A 14 › A 13 רכיב זיכרון A 15 = 14 = 0 , A 13 = 1 : 2 הפונקציה הלוגית : CS › A 15 › A 14 › A 13 לאחר השלילה נקבל : CS › A 15 › A 14 › A 13 ניתן לרשום את הפונקציה המהופכת על-ידי רישום של סכום המשתנים בלוגיקה שלילית , בכל מקום שמופיע בו הערך 0 רושמים את המשתנה בצורתו הרגילה , ובכל מקום שמופיע בו 1 רושמים את המשתנה במהופך . ) NOT ( מימוש קו הבחירה לאחר חישוב הפונקציה הלוגית , מממשים אותה על-ידי מערכת ספרתית . המימוש יכול להיעשות באמצעים שונים : שערים לוגיים , מפענחים , PROM או רכיבים בני-תכנות . דרך נוחה למימוש של קו הבחירה היא באמצעות מפענח . Decoder למפענח בעל n מבואות n קיימים 2 מוצאים . מומלץ לבחור במפענח שמוצאיו פעילים בנמוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר