עמוד:316

11 . 2 חיבור רכיבי זיכרון ניתן כיום לבחור במיקרו-בקר עם זיכרון תכנית PROGRAM בגדלים שונים עד . 64 kB-ל כיוון שמרבית הזיכרונות כיום הם מסוג Flash Memory ניתן לכתוב בהם במהלך פעולת המיקרו-בקר . ניתן גם לבחור במיקרו-בקר עם זיכרון מסוג STATIC RAM בגדלים שונים בהתאם לצורך . לעיתים , כאשר הדרישה לאחסון מידע היא גבוהה , נדרש להוסיף באיור 11 . 3 מתואר מחזור הקריאה מן הזיכרון החיצוני . בתחילת מחזור הקריאה קובע המעבד : . ALE = 1 המעבד מוציא למפתחים P 2-ו P 0 את קווי הכתובת . עם ירידת קו ALE-ה נשמרת הכתובת בנועל , עד לעליית קו ALE-ה הבא . המעבד " מוריד " את הכתובת ועובר למצב קליטה . המעבד מוריד את קו הקריאה . RD ההתקן שאליו התבצעה הפנייה מוציא את הנתון . המעבד " אוסף " את הנתון ובעליית קו RD שומר את הנתון . כאשר הכתובת היא בת שמונה סיביות אין השפעה על מפתח . P 2 ניתן לחבר רכיבים חיצוניים לפסי המעבד רק אם הם בעלי ממשק מתאים . הממשק חייב לכלול פס נתונים ברוחב המתאים , פס כתובות , קו בחירה CS או CE והדקי בקרה RD . WR-ו איור 11 . 3 מחזור קריאה מן הזיכרון חיצוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר