עמוד:315

באיור 11 . 2 מתואר מחזור הכתיבה לזיכרון החיצוני . בתחילת מחזור הכתיבה קובע המעבד . ALE = 1 המעבד מוציא למפתחים P 2-ו P 0 את המידע של קווי הכתובת . עם ירידת קו ALE-ה נשמרת הכתובת בנועל עד לעליית קו ALE-ה במחזור הבא . המעבד מחליף את הכתובת בנתון , ולאחר התייצבות הנתון מוריד המעבד את קו הכתיבה WR לרמה נמוכה . ההתקן שהנתון מיועד אליו " אוסף " את הנתון מקווי הנתונים ובעליית קו WR שומר את הנתון . כאשר הכתובת היא בת שמונה סיביות אין השפעה על מפתח . P 2 מחזור קריאה מן הזיכרון החיצוני מחזור קריאה מן הזיכרון החיצוני מתבצע בכל פעם שההוראה MOVX מתבצעת והיעד הוא הצובר A במעבד : MOVX A , @ DPTR העברת הערך הנמצא בכתובת בת 16 סיביות , הנמצאת במרחב הזיכרון החיצוני , אל הצובר . הכתובת מופיעה במפתחים . P 2-ו P 0 MOVX A , @ R 0 או MOVX A , @ R 1 העברת הערך הנמצא בכתובת בת שמונה סיביות , הנמצאת במרחב הזיכרון החיצוני , אל הצובר . הפנייה בשיטה זו היא למרחב 256 הבתים הראשונים של הזיכרון החיצוני . הכתובת תופק במפתח P 2 . P 0 פנוי לשימושים אחרים . איור 11 . 2 תלות מתחי ההדקים בזמן במחזור הכתיבה לזיכרון חיצוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר